ארכיון כתבות קורונה - קורונה בעולם 2022 , חודש - ספטמבר