בריאות

לחם בריאות (צילום: דן פרץ)
בריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מלאה, ולא רק העדר מחלה או חולי.