הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסמה אתמול הערכות ראשוניות לגבי היקף השפעת נגיף הקורונה על עסקאות בשוק הנדל"ן, הערכות המאששות את נתוני חודש מרץ, שכבר פורסמו על ידי חברות הבנייה.

הסקירה אומנם מתייחסת לחודש פברואר, אך מתארת את הירידה החדה ביותר בהיקף רכישת דירות מאז יולי 2015 (אז נרשמה ירידה של 43% בעסקאות נדל"ן עקב הקדמת רכישת דירות בשל גזרות מיסוי שהוטלו).

על פי נתוני האוצר נמכרו בפברואר 9,300 דירות, גידול של 4% בהשוואה לפברואר 2018, בעוד המכירות בניכוי עסקאות "מחיר למשתכן" ירדו ב־2% והסתכמו ב־7,900. אלא שנתונים אלה מתייחסים לתקופת טרום משבר הקורונה.

עסקאות שהושלמו בחודש מרץ היו רק אלה שהחלו לפני המשבר, ובחודש אפריל נרשמו עד כה אפס מכירות. התעלומה הגדולה היא כיצד ישפיעו משבר הקורונה ועצירת המכירות על מחירי הדירות והשכירות. הקבלנים טוענים כי מחירי הדירות ייבלמו בגלל המשבר אך בהמשך יחזרו לעלות.

עם זאת, בענף הבנייה מסכימים כי מחירי השכירות עשויים לרדת. על פי ההערכות, כבר בחודש אפריל נרשמה באזור תל אביב ירידה של כ־10% במחירי השכירות, זאת בשל גידול בהיצע דירות AirBNB ובגלל הירידה באפשרויות המימון של הזוגות הצעירים.