כל החברות הציבוריות שלא פרסמו עדיין את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2020 יחויבו לעשות זאת עד הלילה בחצות. פרסום הדוחות הכספיים אמור היה להיעשות בתוך חודשיים מסיום הרבעון (כלומר עד סוף מאי), אך לנוכח משבר הקורונה הוחלט ברשות ניירות ערך לאפשר לחברות הציבוריות לדחות את המועד בחודש.

שתי חברות ציבוריות יעמדו במוקד פרסום הדוחות: קבוצת דלק, בבעלות איש העסקים יצחק תשובה, וחברת אל־על. בדוחות הכספיים השנתיים של שתי חברות אלה הופיעה הערת עסק חי, המציבה סימן שאלה על קיומן העסקי.

שהסדר עם נושי אגרות החוב, לוחץ תשובה על רואי החשבון של הקבוצה ארנסט אנד יאנג לבטל הערת עסק חי שהוצמדה לדוחות השנתיים. תשובה סבור כי ההסדר עם בעלי איגרות החוב מסיר את עננת אי־הוודאות. עם זאת, במשרד רואי החשבון לא מתעלמים מהקשיים התזרימיים הצפויים בעקבות החמרת משבר הקורונה, ולא ימהרו להסיר את ההערה.

באל־על, הנשלטת על ידי משפחת בורוביץ', המצב מורכב יותר. משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור פרסם בדוחות השנתיים הערת עסק חי, ונכון להיום עדיין אין סיבה להסירה: תוכנית הסיוע של האוצר עדיין לא יצאה לדרך, מרבית עובדי החברה נמצאים עדיין בחל"ת (עם הדיילים נחתם הסכם חדש) והחברה דחתה את מועד חידוש הטיסות המסחריות.

על פי ההערכות, דירקטוריון החברה יתכנס מחר כדי לדון בשתי החלופות לתוכנית הסיוע הממשלתית. לחצים לקידום יישום התוכנית הופעלו גם מכיוון שרת התחבורה מירי רגב. דיון נוסף בעתיד חברות התעופה וגובה הפיצוי לנוסעים ייערך מחר בוועדת הכלכלה של הכנסת.