הקלות כלכליות נוספות: הפיקוח על הבנקים נקט היום (שלישי) בהקלות רגולטוריות נוספות, שמטרתן לסייע לאזרחים בעת המשבר שיצרה מגיפת הקורונה. בהתאם, הפיקוח פרסם הוראה למערכת הבנקאית, שמטרתה להפחית את השפעות המשבר על נוטלי המשכנתאות, תוך הקלה על עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, ובשל כך לא עומדים במגבלות המאפשרות קבלת משכנתא בעת הזו.

עיקרי ההוראה הם, כאמור, הקלה במגבלות על הלוואות לדיור לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום והכנסתם פחתה בהתאם. לכן, מגבלת "שיעור ההחזר על ההכנסה", העומדת בעת השינוי על 50% מהכנסת שני בני הזוג הלווים, עלולה להוות חסם עבורם לקבלת משכנתא, ובמקרים מסוימים גם חסם לעמידה בהתחייבויות הקיימות לרכישת הדירה.

לפיכך, נקבע כעת כי הבנקים רשאים להציע לרוכשי הדירות משכנתא בהתבסס על הכנסתם טרם היציאה לחל"ת ובהתקיים מספר תנאים, ביניהם התחייבות שהחריגה ממגבלת שיעור ההחזר נובעת מירידה בהכנסת הלווה בשל יציאתו לחופשה, או ירידה למשרה חלקית של הלווה בשל משבר הקורונה, שלהערכת הבנק הלווה צפוי לחזור לעבודתו בחלוף משבר, ולבסוף, ששיעור ההחזר מההכנסה של הלווה לאחר היציאה לחל"ת לא עולה על 70%.

משכנתא אילוסטרציה (צילום: אינגאימג')משכנתא אילוסטרציה (צילום: אינגאימג')

סעיף נוסף עוסק בהפחתת דרישת ההון הנוספת של 1% בגין הלוואות לדיור. הצעד נועד להקל בדרישת ההון מהבנק בגין הלוואות לדיור, ובהתאמה להפחית את הריבית בגינן. צעד זה צפוי להשפיע גם על הלוואות לכל מטרה, ביניהן לביטחון דירה, ולהגדילן כדי לאפשר לציבור אשראי בריביות נמוכות. 

קורונה - שאלות ותשובות