קבינט הקורונה דן השבוע בהחמרה של ההגבלות על הציבור על רקע העלייה המדאיגה בתחלואה. שתי סוגיות עוררו במהלך הדיונים סערה גדולה – איסור התקהלות בהפגנות ואיסור התקהלות בתפילות חגי תשרי. חילוקי דעות כבדים נרשמו בדיונים בין שרי הקבינט כאשר לצד הדרישה לסגור את בתי הכנסת, גורמים רבים טענו כי הציבור הדתי לא יישמע להנחיות במידה ולא יחול שיוויון וגם ההפגנות לא יאסרו במסגרת ההגבלות. 

נשאלת השאלה האם יש לסגור את ההפגנות, או שמא מדובר באבן יסוד כה גדולה בדמוקרטיה שאין לגעת בה? ושאלה נוספת היא האם אתם מסכימים כי יש לאסור התקהלויות בבתי הכנסת במהלך התקופה הקרובה. הצביעו: