בחודשים מרץ-אוקטובר של שנת 2020 נפטרו 2,586 תושבים יותר מאשר בחודשים אלו בשנת 2019, עלייה של 9 אחוזים. כך לפי דו"ח חדש שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עיקר הגידול הוא בחודשים אוגוסט עד אוקטובר, בהם נפטרו 2207 תושבים, 960 מהם בחודש אוקטובר בלבד. 

עד סוף אוקטובר נפטרו 2,537 תושבים כתוצאה מנגיף הקורונה. לפי הדו"ח, סך התמותה מסוף חודש מרץ עד סוף חודש אוקטובר גבוה בעשרה אחוזים מהתמותה הצפויה לשנה הנוכחית. כלומר, זהו עודף התמותה שנוצר בתקופת הקורונה.

הלמ"ס מציגה תמונה שונה בעודף התמותה בהתחשב בקבוצות הגיל השונות. העודף הגבוה ביותר נמצא בקרב בני 79-70, ועומד על 17 אחוזים. בקרב בני 80 ומעלה, העודף קטן יותר ועומד על כ-11 אחוזים. מנגד, בקרב צעירים עד גיל 19 התמותה פחתה יחסית לצפי, ועד גיל 59 קיים עודף, אך קטן מאוד. 

נתניהו בעדכון מקבינט הקורונה

הלשכה פרסמה כי רוב הנפטרים בשנת 2020 ורוב הנפטרים מקורונה היו בני 70 ומעלה. 76 אחוזים מכלל הפטירות השנה ו-81 אחוזים מכלל הנפטרים מקורונה היו בקבוצת הגיל הזו.

גם ההבדל בין המינים בא לידי ביטוי בנתונים. 57 אחוזים מסך הנפטרים מנגיף הקורונה הם גברים לעומת 43 אחוזים נשים. 

הלמ"ס בדקה בנוסף את פערי התמותה בקבוצות האוכלוסייה השונות בחברה הישראלית. עד סוף אוקטובר נפטרו מנגיף הקורונה 2,076 יהודים ואחרים אל מול 456 ערבים. שיעור התמותה של יהודים ואחרים גבוה פי 1.6 מזה של הערבים. עם זאת, ההבדל במספרים נובע מהגיל המבוגר יותר של האוכלוסייה היהודית מזו הערבית. כשבחנה את ההבדל לפי הגיל, הלשכה מצאה כי שיעור הנפטרים בחברה הערבית בני 70 ומעלה גבוה פי 1.9 לעומת החברה היהודית ובני מוצא אחר.