לוח שנה עברי - לועזי

נובמבר 2020
חשון - כסלו
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
44 1 י״ד בחשון תשפ״א 2 ט״ו בחשון תשפ״א 3 ט״ז בחשון תשפ״א 4 י״ז בחשון תשפ״א 5 י״ח בחשון תשפ״א 6 י״ט בחשון תשפ״א כניסת שבת: 16:26 7 כ׳ בחשון תשפ״א יציאת שבת: 17:27 פרשת וירא
45 8 כ״א בחשון תשפ״א 9 כ״ב בחשון תשפ״א 10 כ״ג בחשון תשפ״א 11 כ״ד בחשון תשפ״א 12 כ״ה בחשון תשפ״א 13 כ״ו בחשון תשפ״א כניסת שבת: 16:21 14 כ״ז בחשון תשפ״א יציאת שבת: 17:23 פרשת חיי שרה
46 15 כ״ח בחשון תשפ״א 16 כ״ט בחשון תשפ״א סיגד 17 א׳ בכסלו תשפ״א 18 ב׳ בכסלו תשפ״א 19 ג׳ בכסלו תשפ״א 20 ד׳ בכסלו תשפ״א כניסת שבת: 16:18 21 ה׳ בכסלו תשפ״א יציאת שבת: 17:20 פרשת תולדות
47 22 ו׳ בכסלו תשפ״א 23 ז׳ בכסלו תשפ״א 24 ח׳ בכסלו תשפ״א 25 ט׳ בכסלו תשפ״א 26 י׳ בכסלו תשפ״א 27 י״א בכסלו תשפ״א כניסת שבת: 16:16 28 י״ב בכסלו תשפ״א יציאת שבת: 17:18 פרשת ויצא
48 29 י״ג בכסלו תשפ״א 30 י״ד בכסלו תשפ״א 1 ט״ו בכסלו תשפ״א 2 ט״ז בכסלו תשפ״א 3 י״ז בכסלו תשפ״א 4 י״ח בכסלו תשפ״א כניסת שבת: 16:15 5 י״ט בכסלו תשפ״א יציאת שבת: 17:18 פרשת וישלח
49 6 כ׳ בכסלו תשפ״א 7 כ״א בכסלו תשפ״א 8 כ״ב בכסלו תשפ״א 9 כ״ג בכסלו תשפ״א 10 כ״ד בכסלו תשפ״א חנוכה: א׳ נר: 17:18 11 כ״ה בכסלו תשפ״א חנוכה: ב׳ נרות: 16:18 כניסת שבת: 16:16 12 כ״ו בכסלו תשפ״א חנוכה: ג׳ נרות: 17:19 יציאת שבת: 17:19 פרשת וַיֵּשֶׁב