לוח שנה עברי - לועזי

דצמבר 2020
כסלו - טבת
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
48 29 י״ג בכסלו תשפ״א 30 י״ד בכסלו תשפ״א 1 ט״ו בכסלו תשפ״א 2 ט״ז בכסלו תשפ״א 3 י״ז בכסלו תשפ״א 4 י״ח בכסלו תשפ״א כניסת שבת: 16:15 5 י״ט בכסלו תשפ״א יציאת שבת: 17:18 פרשת וישלח
49 6 כ׳ בכסלו תשפ״א 7 כ״א בכסלו תשפ״א 8 כ״ב בכסלו תשפ״א 9 כ״ג בכסלו תשפ״א 10 כ״ד בכסלו תשפ״א חנוכה: א׳ נר: 17:18 11 כ״ה בכסלו תשפ״א חנוכה: ב׳ נרות: 16:18 כניסת שבת: 16:16 12 כ״ו בכסלו תשפ״א חנוכה: ג׳ נרות: 17:19 יציאת שבת: 17:19 פרשת וַיֵּשֶׁב
50 13 כ״ז בכסלו תשפ״א חנוכה: ד׳ נרות: 17:19 14 כ״ח בכסלו תשפ״א חנוכה: ה׳ נרות: 17:19 15 כ״ט בכסלו תשפ״א חנוכה: ו׳ נרות: 17:20 16 א׳ בטבת תשפ״א חנוכה: ז׳ נרות: 17:20 17 ב׳ בטבת תשפ״א חנוכה: ח׳ נרות: 17:20 18 ג׳ בטבת תשפ״א חנוכה: יום ח׳: 16:21 כניסת שבת: 16:19 19 ד׳ בטבת תשפ״א יציאת שבת: 17:21 פרשת מקץ
51 20 ה׳ בטבת תשפ״א 21 ו׳ בטבת תשפ״א 22 ז׳ בטבת תשפ״א 23 ח׳ בטבת תשפ״א 24 ט׳ בטבת תשפ״א 25 י׳ בטבת תשפ״א צום עשרה בטבת כניסת שבת: 16:22 26 י״א בטבת תשפ״א יציאת שבת: 17:25 פרשת ויגש
52 27 י״ב בטבת תשפ״א 28 י״ג בטבת תשפ״א 29 י״ד בטבת תשפ״א 30 ט״ו בטבת תשפ״א 31 ט״ז בטבת תשפ״א 1 י״ז בטבת תשפ״א כניסת שבת: 16:28 2 י״ח בטבת תשפ״א יציאת שבת: 17:27 פרשת וַיְחִי
53 3 י״ט בטבת תשפ״א 4 כ׳ בטבת תשפ״א 5 כ״א בטבת תשפ״א 6 כ״ב בטבת תשפ״א 7 כ״ג בטבת תשפ״א 8 כ״ד בטבת תשפ״א כניסת שבת: 16:33 9 כ״ה בטבת תשפ״א יציאת שבת: 17:32 פרשת שְׁמוֹת