זמני כניסת ויציאת שבת בנתניה | 26.07.2024

שתפו:
זמני כניסת ויציאת שבת בנתניה | 26.07.2024
זמני כניסת שבת,יציאת שבת והדלקת נרות בנתניה ,בתאריך העברי כ״א תמוז - 27.07.2024

הלכות כניסת שבת והדלקת נרות

השבת נכנסת בשקיעת החמה, ויוצאת בצאת הכוכבים. מצווה להקדים ולקבל שבת מבעוד יום. במקום צורך ניתן לאחר את זמן קבלת השבת עד דקות ספורות קודם השקיעה, אבל להקפיד שלא להתעכב מעבר לכך. יש להקפיד להתפלל מנחה בערב שבת בשעה מוקדמת ולסיים לפחות כמה דקות לפני השקיעה.

מדברי חכמים מצווה להדליק נר לכבוד שבת. עיקר המצווה להדליק נרות במקום הסעודה, מפני שעל ידי קיום הסעודה לאורם מכבדים את השבת. כאשר האישה אינה יכולה להדליק את הנרות, ידליק האיש.

מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. רוב הנשים נוהגות להדליק נרות שעווה, שגם אורם איכותי וחזק. מצד הדין מספיק להדליק נר אחד, שעל ידו יהיה אור בבית. נהגו להדליק שני נרות, אחד כנגד 'זכור' ואחד כנגד 'שמור'. יש נוהגות להדליק נרות נוספים מעבר לשני הנרות כנגד כל אחד מבני הבית.

שני מנהגים בזמן ברכת הנרות. יש נוהגות לברך לפני הדלקת הנרות, כפי ההלכה בכל המצוות, לברך לפני קיום המצווה. לפיכך מברכות תחילה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת" , ואח"כ מדליקות את הנרות. ויש נוהגות לברך אחר ההדלקה, משום שלדעת חלק מהפוסקים, על ידי הזכרת השבת בברכה, הנשים מקבלות עליהן את השבת, ולאחר מכן כבר לא תוכלנה להדליק את הנרות.

למה יש לנו תפילות קבועות בכל יום? (צילום: FREEPIK)
למה יש לנו תפילות קבועות בכל יום? מדוע קבעו חז"ל נוסח קבוע לתפילות, ואיזו תפילה אפשר לומר בכל רגע שבו מרגישים צורך בקרבה לה'?
בשיתוף הידברות ש תוכן בשיתוף עם הידברות, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של מעריב אונליין בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית