הדרישה לשכר הולם, ראוי ומתגמל לאנשי ונשות חינוך בישראל לגיטימית וראויה מאין כמוה. כך גם הדרישה לתנאי העבודה, האמון והאוטונומיה הנדרשים מצד השותפים האחרים במלאכת החינוך, כולל הורים. אבל שלא נשלה את עצמנו שהיענות לדרישות המוצדקות הללו תביא לשיקום מערכת החינוך כך שתתאים את עצמה לנדרש בהווה ובעתיד. זוהי רק ההתחלה של ההתחלה. זהו אומנם תנאי הכרחי, אבל לבטח לא מספיק.

מה שנדרש ביתר שאת הוא לעודד ולאפשר את חיבור התלמידים ללמידה מתוך עניין וסקרנות לגלות ולהבין את העולם שבו הם חיים. זאת כדי להעשיר את הדעת והרוח שלהם ולא רק ללמוד כהכנה לעולם העבודה. במובן זה נדרש לאפשר לתלמידים לפתח את הנטיות והיכולות שלהם להוביל את עצמם בלמידה. זאת במקום לתרגל בעיקר למידה טכנית ולמלא אחר הנחיות ביחס למה ולאיך ללמוד בכלל, וביחס לביצוע מטלות ומבחנים בפרט.

באשר ללמידה כהכנה לעולם העבודה, יש לעודד את הנטיות והיכולות של תלמידים לחשיבה יצירתית וביקורתית לטובת שיפור השתתפותם כאזרחים בחברה. ללמדם להיות אזרחים שמעוניינים ויכולים לקבל החלטות אוטונומיות, כלומר להיות יותר מעורבים ומובילים ופחות מובלים על ידי אחרים, וכאלו שרוצים ויכולים לקדם פתרונות יצירתיים לבעיות המורכבות בעולמנו, כמו למשל בעיית ההתחממות הגלובלית. כדי לאפשר למידה כזו נדרשים מורים ומורות שנעתרים ומסוגלים לכך.

מכאן נשאלות שתי שאלות: מי צריכים להיות המורים האלו? ומה הם צריכים לדעת?

מבוקשים מורים שישמשו דוגמה אישית לתלמידים בהווייתם ובהתנהלותם. כאלו שהם בעלי ידע עמוק לפחות בתחום דעת אחד, אבל בעלי אופקים רחבים. לכל הפחות, הם סקרנים ופתוחים ללמידה של תחומי דעת ותוכן מגוונים. הם מגלים גמישות מחשבתית ויצירתיות ומפעילים חשיבה ביקורתית ואכפתיות כלפי המתרחש במעגלי המציאות של החברה והסביבה הקרובה והרחוקה להם. הם בני אדם המרבים לשאול שאלות על העולם ולהתבונן לעומקם של דברים.

אנשים בעלי רמה גבוהה של תקשורת בין־אישית ובעלי נטייה ויכולת לגלות חמלה ולהיות אמפתיים, הוגנים והומניסטים בגישתם לאחרים בכלל ולתלמידיהם בפרט. הם ענווים באופיים ובהתנהלותם, פחות מדברים ומספרים על עצמם, ויותר מפרגנים לאחרים וקשובים אליהם. הם אינם ממקמים את עצמם במרכז העניינים. הם בעלי גישה מאפשרת ומעודדת גילוי ופיתוח עצמי של תלמידיהם. כאלו הנותנים אמון ברוח האדם. הם לא משתמשים בסמכויות הפורמליות שלהם כדי לשכנע ברעיונות ובדעות. הם בעלי נטייה ויכולת לקיים למידה דיאלוגית כשווים בין שווים כשהם מבקשים ללמוד מתלמידיהם יותר מאשר לגלות להם את מה שהם יודעים. אלו בקצרה המורים המבוקשים שיבריאו את מערכת החינוך כדי שבוגרי המערכת ירצו ויוכלו לתרום את חלקם בתיקון החברה והסביבה.

המשימה הלאומית היא לאתר מורים כאלו, בין שמתוך המערכת הקיימת ובין שמחוצה לה, ולתת להם את האוטונומיה לאפשר לתלמידיהם להיות אוטונומיים בלמידה, תוך שהם רק מלווים את הלמידה העצמית של התלמידים וחושפים בפניהם עולמות דעת ותוכן רבים ומגוונים. 

הכותב הוא מרצה לתואר שני במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.