היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע היום (חמישי) על הקמת צוות חקירה משתף למחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה ולמשטרת ישראל לבדיקת נסיבות האסון במירון, שבו נספו 45 בני אדם ונפצעו למעלה מ-150. 

לפי המתווה שהוסכם, שני צוותי החקירה – של המשטרה ושל מח"ש - יעבדו באופן משתף ומתואם לצורך חקירת האירוע, תוך הקפדה על גדרות וסייגים לעבודה המשתפת, במספר היבטים, על מנת לשמור על עצמאות החקירה של כל גוף, ויכולתו להגיע לבירור האמת בצורה מיטבית.

כך למשל, מח"ש תטפל בעבירות, אם קיימות, של גורמים במשטרה - והמשטרה תטפל בעבירות של הגורמים האזרחיים. בין הסייגים שנקבעו לעבודת הצוות המשתף הוחלט גם כי רק חוקרי מח"ש יגבו הודעה משוטרים, והצוות המשטרתי לא ייחשף לשאלת חקירת שוטר כחשוד ולא יהיה מעורב בכך כלל.

צוות החקירה המשתף ילווה ע"י פרקליטות המדינה, באמצעות פרקליטים שימונו ע"י מ"מ פרקליט המדינה, כאשר כל שאלה שתתעורר לגבי הפעילות המשותפת תובא להכרעת גורמי מקצוע בכירים בפרקליטות המדינה. 

המתווה הושג בתום התייעצויות שנערכו אצל היועמ"ש בהשתתפות מ"מ פרקליט המדינה והגורמים הרלוונטיים במח"ש, בפרקליטות ובמשטרה, ובראשם ראש אגף החקירות והמודיעין. במהלך ההתייעצויות ראש אח"מ ומנהלת מח"ש עדכנו בממצאי חקירת המשטרה ובדיקת מח"ש עד כה, וציינו כי מדובר בחקירה מורכבת עד מאוד נוכח ריבוי הגופים הממשלתיים, הציבוריים והפרטיים המעורבים באירוע ומעגלי קבלת ההחלטות השונים, אשר מחייבים בחינה מעמיקה שתכלול היבטים רחבים וביחס לגורמים רבים.

עוד הבהירו, כי בנסיבות המיוחדות והחריגות מאוד של האירוע, בו היה טיפול משולב של גורמים שונים, ניהול החקירה ע"י שני גופים שונים באופן שהוא נפרד ומנותק, עלול להביא לתקלות ומקשה מאוד על מיצוי החקירה והגעה לחקר האמת, ועל כן אין מנוס מלייצר מתווה של תיאום ושיתוף, בכפוף לסייגים מסויימים.

היועמ"ש סיכם את הדברים: "קשה להפריז בחומרת האסון שאירע בהר מירון, ועל כן יש לעשות כל שניתן כדי לחתור לגילוי האמת באמצעות חקירה אפקטיבית ויעילה. כפי שהובהר, הטלת מלאכת החקירה של האירוע על משטרת ישראל או על המחלקה לחקירות שוטרים, כל גוף לעצמו, וכן חקירת האירוע על ידי שני הגופים בנפרד, מקשה על מיצוי החקירה, ואף עשויה להביא לתקלות שיפגעו בחקר האמת".  

"נוכח המאפיינים הייחודיים של חקירה זו, והעוצמה בה הדברים שלובים זה בזה, קשה להלום חקירה שאינה משתפת, מתואמת ומתכללת את כל האירוע על מנת לקבל את התמונה המלאה, ועל כן יש מקום לבצעה בדרך של צוות חקירה משתף המורכב משני צוותי חקירה. דרך חקירה משתפת ומותאמת זו מקובלת ונהוגה בפרקטיקה באותן נסיבות ייחודיות שיש הצדקה לכך. וזהו אכן מקרה מובהק בו מתקיימת הצדקה לכך".

בתוך כך, יממה אחרי שנחשף כי המפכ"ל יעקב שבתאי הציע ליועמ"ש להקים ועדת בדיקה חיצונית לאסון במירון, ממהרים גורמים במחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות לחשוף חילוקי דעות פנימיים הקשורים לאסון במירון.

בעוד ישנם הסבורים כי יש מקום לחקור באזהרה קצינים בכירים במשטרה, לרבות מפקד המחוז הצפוני ניצב שמעון לביא, בגין חשד לגרימת מוות ברשלנות, ישנם אחרים, בהם ראש מח"ש קרן בן מנחם, הסבורים כי בשלב הזה עדיין ניתן להסתפק בגביית עדויות. כמו כן, בשלב זה מח"ש עדיין מנהלת בדיקה ולא חקירה, כך שלא ניתן עדיין לזמן אותו לחקירה באזהרה. 

טענותיהם של אלו הסבורים כי יש לחקור באזהרה קציני משטרה מעלות תהיות רבות, שכן באירוע דתי במקום של הקדש אין צורך בקבלת רישיון. מעבר לכך המדינה, לרבות משרדי ממשלה בכירים שידעו על כמויות החוגגים הצפויים להגיע למירון, לא דאגו להגביל את מספר המשתתפים.

זאת ועוד, בשנים קודמות למעט שנת הקורונה, כמות המשתתפים בהילולה הייתה גדולה פי כמה. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי לא ברור איך ניתן יהיה לחקור את מפקד המחוז הצפוני בחשד לגרימת מוות ברשלנות - אם מי שבחן ואישר היו גם המפכ"ל וגם השר לביטחון פנים, כאשר עוד קודם לכן לכולם היה ברור, לרבות פוליטיקאים שנתנו יד לקיומו של האירוע ובעיקר העמותות המנהלות את המתחם, כי לא ניתן יהיה לאכוף את כמות המשתתפים, הגם שהוקצו מראש מתחמים ומקומות מוגבלים בתוך מירון. 

עוד נציין כי כבר לאחר האירוע עלתה טענה כי חרף המגבלות שניתנו, קבוצת חוגגים מתולדות אברהם ומתולדות אהרון (קבוצות שונות) הגיעו לאותו המקום בנקודת זמן אחת, מה שבעצם גרם לצוואר הבקבוק ולמפולת האנושית שגרמה לאסון הנורא.

נדגיש, כי מבדיקה ראשונית של נסיבות קרות האסון הנורא עולה חשד לפיו לא צפיפות האנשים גרמה לכאורה לאסון אלא החלקה באותו משטח מתכת (רמפה) שהובילה למפולת אנושית בגלל ריבוי הנוכחים. "אף אחד מהמהנדסים שבדקו את הרמפה לא התריע על מסוכנות, אז איך אפשר להחשיד את מפקד המחוז בסוגיה של גרימת מוות ברשלנות?", אומרים גורמים המעורים בפרטים.

"צריך לגבות עדות תחילה מאותם מהנדסים ולאחר מכן לפעול מול הגורמים שטיפלו בטופסולוגיה. יש גורמי מקצוע, יש עמותות שמנהלות את האתר, יש כספים שהוזרמו למקום ובפועל לא מומשו לטובת שיפור המתחם, ורק אחר כך ניתן יהיה לחפש אשמים או חשודים. קודם צריך לבדוק מי עומד מאחורי האירוע ומה עומד מאחוריו ולא מי לכאורה התלווה לאבטח אותו".

ממח"ש מסרו כי הנושא נמצא עדיין בשלבי בדיקה.