יום השואה

מעריב
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, המכונה גם יום השואה מצוין מדי שנה בכ"ז בניסן ומוקדש להתייחדות עם זכר השואה אשר חוללו הנאצים ועזריהם על העם היהודי בשנים 1933-1945, ועם זכר מעשי הגבורה והמרד באותה תקופה. במועד זיכרון לאומי זה בישראל נוהגים מנהגי אבלות אחדים.