לוח שנה עברי - לועזי

נובמבר 2021
חשון - כסלו
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
43 31 כ״ה בחשון תשפ״ב 1 כ״ו בחשון תשפ״ב 2 כ״ז בחשון תשפ״ב 3 כ״ח בחשון תשפ״ב 4 כ״ט בחשון תשפ״ב סיגד 5 א׳ בכסלו תשפ״ב כניסת שבת: 16:29 6 ב׳ בכסלו תשפ״ב יציאת שבת: 17:24 פרשת תּוֹלְדוֹת
44 7 ג׳ בכסלו תשפ״ב 8 ד׳ בכסלו תשפ״ב 9 ה׳ בכסלו תשפ״ב 10 ו׳ בכסלו תשפ״ב 11 ז׳ בכסלו תשפ״ב 12 ח׳ בכסלו תשפ״ב כניסת שבת: 16:24 13 ט׳ בכסלו תשפ״ב יציאת שבת: 17:20 פרשת וַיֵּצֵא
45 14 י׳ בכסלו תשפ״ב 15 י״א בכסלו תשפ״ב 16 י״ב בכסלו תשפ״ב 17 י״ג בכסלו תשפ״ב 18 י״ד בכסלו תשפ״ב 19 ט״ו בכסלו תשפ״ב כניסת שבת: 16:21 20 ט״ז בכסלו תשפ״ב יציאת שבת: 17:17 פרשת וַיִּשְׁלַח
46 21 י״ז בכסלו תשפ״ב 22 י״ח בכסלו תשפ״ב 23 י״ט בכסלו תשפ״ב 24 כ׳ בכסלו תשפ״ב 25 כ״א בכסלו תשפ״ב 26 כ״ב בכסלו תשפ״ב כניסת שבת: 16:18 27 כ״ג בכסלו תשפ״ב יציאת שבת: 17:16 פרשת וַיֵּשֶׁב
47 28 כ״ד בכסלו תשפ״ב חנוכה: א׳ 29 כ״ה בכסלו תשפ״ב חנוכה: ב׳ 30 כ״ו בכסלו תשפ״ב חנוכה: ג׳ 1 כ״ז בכסלו תשפ״ב חנוכה: ד׳ 2 כ״ח בכסלו תשפ״ב חנוכה: ה׳ 3 כ״ט בכסלו תשפ״ב חנוכה: ו׳ כניסת שבת: 16:15 4 ל׳ בכסלו תשפ״ב חנוכה: ז׳ יציאת שבת: 17:18 פָּרָשַׁת מִקֵּץ
48 5 א׳ בטבת תשפ״ב חנוכה: ח׳ 6 ב׳ בטבת תשפ״ב חנוכה: יום ח׳ 7 ג׳ בטבת תשפ״ב 8 ד׳ בטבת תשפ״ב 9 ה׳ בטבת תשפ״ב 10 ו׳ בטבת תשפ״ב כניסת שבת: 16:16 11 ז׳ בטבת תשפ״ב יציאת שבת: 17:19 פרשת וַיִּגַּשׁ