לוח שנה עברי - לועזי

דצמבר 2021
כסלו - טבת
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
47 28 כ״ד בכסלו תשפ״ב חנוכה: א׳ נר: 17:18 29 כ״ה בכסלו תשפ״ב חנוכה: ב׳ נרות: 17:18 30 כ״ו בכסלו תשפ״ב חנוכה: ג׳ נרות: 17:18 1 כ״ז בכסלו תשפ״ב חנוכה: ד׳ נרות: 17:18 2 כ״ח בכסלו תשפ״ב חנוכה: ה׳ נרות: 17:17 3 כ״ט בכסלו תשפ״ב חנוכה: ו׳ נרות: 16:17 4 ל׳ בכסלו תשפ״ב חנוכה: ז׳ נרות: 17:17
48 5 א׳ בטבת תשפ״ב חנוכה: ח׳ נרות: 17:18 6 ב׳ בטבת תשפ״ב חנוכה: יום ח׳ 7 ג׳ בטבת תשפ״ב 8 ד׳ בטבת תשפ״ב 9 ה׳ בטבת תשפ״ב 10 ו׳ בטבת תשפ״ב כניסת שבת: 16:18 11 ז׳ בטבת תשפ״ב יציאת שבת: 17:17 פרשת וַיִּגַּשׁ
49 12 ח׳ בטבת תשפ״ב 13 ט׳ בטבת תשפ״ב 14 י׳ בטבת תשפ״ב צום עשרה בטבת 15 י״א בטבת תשפ״ב 16 י״ב בטבת תשפ״ב 17 י״ג בטבת תשפ״ב כניסת שבת: 16:20 18 י״ד בטבת תשפ״ב יציאת שבת: 17:19 פרשת וַיְחִי
50 19 ט״ו בטבת תשפ״ב 20 ט״ז בטבת תשפ״ב 21 י״ז בטבת תשפ״ב 22 י״ח בטבת תשפ״ב 23 י״ט בטבת תשפ״ב 24 כ׳ בטבת תשפ״ב כניסת שבת: 16:24 25 כ״א בטבת תשפ״ב יציאת שבת: 17:23 פרשת שְׁמוֹת
51 26 כ״ב בטבת תשפ״ב 27 כ״ג בטבת תשפ״ב 28 כ״ד בטבת תשפ״ב 29 כ״ה בטבת תשפ״ב 30 כ״ו בטבת תשפ״ב 31 כ״ז בטבת תשפ״ב 1 כ״ח בטבת תשפ״ב יציאת שבת: 17:26 פרשת וָאֵרָא
52 2 כ״ט בטבת תשפ״ב 3 א׳ בשבט תשפ״ב 4 ב׳ בשבט תשפ״ב 5 ג׳ בשבט תשפ״ב 6 ד׳ בשבט תשפ״ב 7 ה׳ בשבט תשפ״ב כניסת שבת: 16:32 8 ו׳ בשבט תשפ״ב יציאת שבת: 17:31 פרשת בֹּא