לוח שנה עברי - לועזי 10/2023

אוקטובר 2023
תשרי - חשון
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
39 1 ט״ז תִשְׁרֵי תשפ״ד סוכות יום ב׳ (חול המועד) 2 י״ז תִשְׁרֵי תשפ״ד סוכות יום ג׳ (חול המועד) 3 י״ח תִשְׁרֵי תשפ״ד סוכות יום ד׳ (חול המועד) 4 י״ט תִשְׁרֵי תשפ״ד סוכות יום ה׳ (חול המועד) 5 כ׳ תִשְׁרֵי תשפ״ד סוכות יום ו׳ (חול המועד) 6 כ״א תִשְׁרֵי תשפ״ד סוכות יום ז׳ (הושענא רבה) כניסת שבת: 17:57 7 כ״ב תִשְׁרֵי תשפ״ד שמיני עצרת יציאת שבת: 18:55 פרשת וזאת הברכה
40 8 כ״ג תִשְׁרֵי תשפ״ד 9 כ״ד תִשְׁרֵי תשפ״ד 10 כ״ה תִשְׁרֵי תשפ״ד 11 כ״ו תִשְׁרֵי תשפ״ד 12 כ״ז תִשְׁרֵי תשפ״ד 13 כ״ח תִשְׁרֵי תשפ״ד כניסת שבת: 17:49 14 כ״ט תִשְׁרֵי תשפ״ד יציאת שבת: 18:47 פרשת בראשית
41 15 ל׳ תִשְׁרֵי תשפ״ד 16 א׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד 17 ב׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד 18 ג׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד 19 ד׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד 20 ה׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד כניסת שבת: 17:41 21 ו׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד יציאת שבת: 18:39 פרשת נח
42 22 ז׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד יום העלייה 23 ח׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד 24 ט׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד 25 י׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד 26 י״א חֶשְׁוָן תשפ״ד 27 י״ב חֶשְׁוָן תשפ״ד כניסת שבת: 17:33 28 י״ג חֶשְׁוָן תשפ״ד יציאת שבת: 18:32 פרשת לך־לך
43 29 י״ד חֶשְׁוָן תשפ״ד 30 ט״ו חֶשְׁוָן תשפ״ד 31 ט״ז חֶשְׁוָן תשפ״ד 1 י״ז חֶשְׁוָן תשפ״ד 2 י״ח חֶשְׁוָן תשפ״ד 3 י״ט חֶשְׁוָן תשפ״ד כניסת שבת: 16:27 4 כ׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד יציאת שבת: 17:26 פרשת וירא
44 5 כ״א חֶשְׁוָן תשפ״ד 6 כ״ב חֶשְׁוָן תשפ״ד 7 כ״ג חֶשְׁוָן תשפ״ד 8 כ״ד חֶשְׁוָן תשפ״ד 9 כ״ה חֶשְׁוָן תשפ״ד 10 כ״ו חֶשְׁוָן תשפ״ד כניסת שבת: 16:22 11 כ״ז חֶשְׁוָן תשפ״ד יציאת שבת: 17:22 פרשת חיי שרה