לוח שנה עברי - לועזי 12/2023

דצמבר 2023
כסלו - טבת
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
47 26 י״ג כִּסְלֵו תשפ״ד 27 י״ד כִּסְלֵו תשפ״ד 28 ט״ו כִּסְלֵו תשפ״ד 29 ט״ז כִּסְלֵו תשפ״ד 30 י״ז כִּסְלֵו תשפ״ד 1 י״ח כִּסְלֵו תשפ״ד כניסת שבת: 16:14 2 י״ט כִּסְלֵו תשפ״ד יציאת שבת: 17:15 פרשת וישלח
48 3 כ׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 4 כ״א כִּסְלֵו תשפ״ד 5 כ״ב כִּסְלֵו תשפ״ד 6 כ״ג כִּסְלֵו תשפ״ד 7 כ״ד כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: א׳ 8 כ״ה כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: ב׳ כניסת שבת: 16:14 9 כ״ו כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: ג׳ יציאת שבת: 17:16 פרשת וישב
49 10 כ״ז כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: ד׳ 11 כ״ח כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: ה׳ 12 כ״ט כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: ו׳ 13 א׳ טֵבֵת תשפ״ד חנוכה: ז׳ 14 ב׳ טֵבֵת תשפ״ד חנוכה: ח׳ 15 ג׳ טֵבֵת תשפ״ד חנוכה: יום ח׳ כניסת שבת: 16:15 16 ד׳ טֵבֵת תשפ״ד יציאת שבת: 17:18 פרשת מקץ
50 17 ה׳ טֵבֵת תשפ״ד 18 ו׳ טֵבֵת תשפ״ד 19 ז׳ טֵבֵת תשפ״ד 20 ח׳ טֵבֵת תשפ״ד 21 ט׳ טֵבֵת תשפ״ד 22 י׳ טֵבֵת תשפ״ד צום עשרה בטבת כניסת שבת: 16:18 23 י״א טֵבֵת תשפ״ד יציאת שבת: 17:21 פרשת ויגש
51 24 י״ב טֵבֵת תשפ״ד 25 י״ג טֵבֵת תשפ״ד 26 י״ד טֵבֵת תשפ״ד 27 ט״ו טֵבֵת תשפ״ד 28 ט״ז טֵבֵת תשפ״ד 29 י״ז טֵבֵת תשפ״ד כניסת שבת: 16:22 30 י״ח טֵבֵת תשפ״ד יציאת שבת: 17:25 פרשת ויחי
52 31 י״ט טֵבֵת תשפ״ד 1 כ׳ טֵבֵת תשפ״ד 2 כ״א טֵבֵת תשפ״ד 3 כ״ב טֵבֵת תשפ״ד 4 כ״ג טֵבֵת תשפ״ד 5 כ״ד טֵבֵת תשפ״ד כניסת שבת: 16:27 6 כ״ה טֵבֵת תשפ״ד יציאת שבת: 17:30 פרשת שמות