אברהם תירוש

אברהם תירוש אברהם תירוש
אברהם תירוש (צילום: ראובן קסטרו)