כ"ו אב, תשע"ז | 18.08.2017
כתבות אחרונות על הפזורה הבדואית

תחנת הזנקה של מד"א נחנכה בכפר הבדואי ביר הדאג' בדרום

יאסר עוקבי
כתבות נוספות על הפזורה הבדואית
< 1 >

הפזורה הבדואית,