כ"ט טבת, תשע"ח | 16.01.2018
כתבות אחרונות על הפזורה הבדואית

תחנת הזנקה של מד"א נחנכה בכפר הבדואי ביר הדאג' בדרום

יאסר עוקבי
כתבות נוספות על הפזורה הבדואית
< 1 >

הפזורה הבדואית,