כ"ח אדר, תשע"ז | 26.03.2017
כתבות אחרונות על הפזורה הבדואית
אום אל-חיראן

פרשת אום אל-חיראן מראה כמה אנחנו מעודדים את אויבינו לחתור תחתינו

נדב העצני
כתבות נוספות על הפזורה הבדואית
< 1 >

הפזורה הבדואית,