ד' חשון, תשע"ח | 24.10.2017
כתבות אחרונות על הפזורה הבדואית

תחנת הזנקה של מד"א נחנכה בכפר הבדואי ביר הדאג' בדרום

יאסר עוקבי
כתבות נוספות על הפזורה הבדואית
< 1 >

הפזורה הבדואית,