חנוכה

נר שישי של חנוכה (צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90)
חג החנוכה, הנקרא גם חג האורים, הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים. ימים אלו הם ימי הודאה, שאותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני, לזכר ניצחון החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש, ונס פך השמן. החג מצוין באמירות הלל והודאה, וכן בהדלקת נרות חנוכה בשמונת הימים, מכ"ה בכסלו עד ב' או ג' בטבת.