ז' חשון, תשע"ט | 16.10.2018
כתבות אחרונות על אש"ף
אבו מאזן

"סגירת נציגות אש"ף - איתות לפלסטינים שהם הופכים את עצמם לאויב"

103FM
כתבות נוספות על אש"ף
< 1 >

אש"ף,