בנק ישראל

מעריב
הסמכות המוניטרית העליונה והבנק המרכזי במדינת ישראל. פועל מכוח חוק בנק ישראל, ובראשו עומד הנגיד. פועל על מנת לשמור על יציבות המחירים והמערכת הפיננסית, להנפיק מטבעות, לתמוך בפעילות השווקים הפיננסיים, לייצג את ישראל במוסדות כלכליים בינלאומיים ועוד. מאז 2013, נגידת בנק ישראל היא קרנית פלוג. משרדי הבנק המרכזיים הם חלק מקריית הממשלה בירושלים.