י"ט טבת, תשע"ז | 17.01.2017

כלכלה בארץ

בורסה

יום מסחר ניירות הערך בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת

ג'ון בן זקן

טען עוד ידיעות